Mesto informuje

Reakcia na otvorený list

01.11.2017 napísal dš

d3

Dňa 31.10. 2017 sa uskutočnilo na VÚC Žilina pracovné stretnutie zástupcov petičného výboru Ľubomíra Jánošku, Jána Hartela a Jozefa Grapu s premiérom SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom za účasti poslancov NR SR Igora Chomu a Jána Podmanického. Uskutočnilo sa ako reakcia na otvorený list petičného výboru premiérovi a predsedovi NR SR.

Výsledkom stretnutia je verejný prísľub p. premiéra, že vláda vyčlení potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie výkupu pozemkov a projektovej prípravy nezačatých úsekov diaľnice D3 tak, aby bolo možné začať verejné obstarávanie na túto stavbu do konca tohto volebného obdobia. Zároveň bude z projektu diaľnice D3 Brodno  - KNM vyčlenený privádzač do KNM ako samostatná stavba. Na zhotovenie tejto stavby a jej prípravu budú vyčlenené finančné prostriedky tak, aby bolo možné začať jej verejné obstarávanie už v roku 2018.

Pán premiér požiadal petičný výbor o podporu na odblokovanie tzv. dlhovej brzdy. Zástupcovia petičného výboru deklarovali, že táto požiadavka bola podporená už v samotnej petícii za urýchlenú dostavbu D3 za predpokladu, že takto získané finančné prostriedky budú použité na predom určené investičné akcie do cestnej infraštruktúry, predovšetkým diaľnice.

Dôležitým záver bol tiež dohovor, že pán štátny tajomník v spolupráci so zástupcami NDS a petičného výboru zabezpečí spracovanie harmonogramu prác, ktoré by sa mali vykonať do konca tohto volebného obdobia. Na základe dohovoru bude tento harmonogram pravidelne kontrolovaný a vyhodnocované jeho plnenie pri pravidelných stretnutiach štátneho tajomníka s petičným výborom. O jeho plnení bude prostredníctvom petičného výboru informovaná verejnosť.

Získanie tohto verejného prísľubu považujeme za veľmi významný v snahe petičného výboru dosiahnuť pokrok v riešení dopravnej situácie na Kysuciach aj v samotnom meste KNM.

Ing. Ján Hartel, člen petičného výboru

 

Späť

Najnovšie

23.03.2018 napísal dš

zapis

Zápis prvákov

V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2018 v čase od 13.00 – 17.30 hod.

Čítať ďalej…

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…

29.01.2018 napísal dš

foto

Zmeny úradných hodín matriky!

Zmeny úradných hodín na referáte Matriky na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

26.01.2018 napísal dš

byty

Mestské byty

Pomerne obsiahla diskusia prebehla pred časom na facebooku ohľadom nájomných bytov v našom meste. Preto som sa rozhodol napísať niekoľko faktických informácií o tejto téme.

Čítať ďalej…