Mesto informuje

Nové stránkové hodiny mestského úradu

02.01.2018 napísal dš

urad

Chcel by som informovať občanov o zmenách stránkových hodín na Mestskom úrade v KNM, ku ktorým došlo od 1. januára 2018. Služby občanom budú k dispozícii od 7.00 hod. dopoludnia do 11.00 hod. a odpoludnia od 12.00 hod. do 14.30 hod. V stredu budú mať zamestnanci mestského úradu posunutú pracovnú dobu do 17.00 hod. a služby budú poskytované do 16.30  hod. Týmto krokom chceme umožniť občanom, ktorí pracujú v dennom režime, aby mali možnosť si vybaviť úradné záležitosti na našom úrade bez toho, aby si brali dovolenku alebo náhradné voľno. Štvrtok je naplánovaný ako nestránkový deň. Dlho sme nad týmto krokom uvažovali. Prinútila nás ale k  tomu skutočnosť, že v  poslednom období výrazne pribúda pošta, ktorá prichádza na mestský úrad elektronicky podpísaná elektronickým podpisom a žiadatelia vyžadujú rovnakou formou aj odpoveď a  zamestnávateľ je povinný vytvoriť pre zamestnancov časový priestor na vybavovanie takejto agendy. V  posledný pracovný deň v  týždni, v  piatok, budú služby poskytované bez prestávky od 7.00 hod. do 12.00 hod. 

 JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ

 

 

Stránkové hodiny mestského úradu od 1.1. 2018

PONDELOK

7.00 - 11 00

12.00 - 14.30

UTOROK

7.00 - 11.00

12.00 - 14.30

STREDA

7.00 - 11.00

12.00 - 16.30

ŠTVRTOK

Nestránkový deň

 

PIATOK

7.00 - 12.00

 

Späť

Najnovšie

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…

29.01.2018 napísal dš

foto

Zmeny úradných hodín matriky!

Zmeny úradných hodín na referáte Matriky na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…