Mesto informuje

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu počas sviatkov

23.12.2017 napísal dš

vývoz

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a.s., Žilina Vám oznamujeme termín vývozu odpadu počas vianočných sviatkov:

 

Vývoz sídliská KNM (1 100 l kontajnery)

26.12.2017 namiesto 25.12.2017

30.12.2017 namiesto 29.12.2017

2.1.2018 namiesto 1.1.2018

6.1.2018 namiesto 5.1.2018

 

Vývoz firmy KNM (1 100 l kontajnery+kuka nádoby)

29.12.2017 namiesto 28.12.2017

5.1.2018 namiesto 4.1.2018

 

Vývoz obyvateľstvo KNM (kuka nádoby)

28.12.2017 namiesto 27.12.2017

4.1.2018 namiesto 3.1.2018  

 

Vývoz obyvateľstvo KNM+Oškerda (kuka nádoby)

29.12.2017 namiesto 28.12.2017

5.1.2018 namiesto 4.1.2018

 

Vývoz obyvateľstvo Budatínska Lehota (kuka nádoby)

30.12.2017 namiesto 29.12.2017

6.1.2018 namiesto 5.1.2018      

 

Späť

Najnovšie

19.03.2018 napísal dš

msu

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

10.03.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. marca 2018 v čase od 7:30 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia daní a poplatkov MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

28.02.2018 napísal dš

zs

Výberové konanie

Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho (vedúcej) Oddelenia výstavby a územného rozvoja MsÚ v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…

16.02.2018 napísal dš

projetk

Mesto získa financie na projekt

Mesto Kysucké Nové Mesto získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v Kysuckom Novom Meste“.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

rlp

Petícia za zachovanie RLP

Dňa 1.2. 2018  došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba zdravotník a šofér.

Čítať ďalej…

12.02.2018 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

mesto

Oznámenie o doručení výzvy

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

Čítať ďalej…

31.01.2018 napísal dš

Februárové Zvesti KNM už v novinových stánkoch

Vo februárovom vydaní si prečítate, koľko má mesto sociálnych bytov, komu môžete venovať 2 % z daní, aké knihy z pera Kysuckonovomešťanov vyšli na konci roka, ako môžu tráviť vaše deti jarné prázdniny a mnoho iného

Čítať ďalej…

29.01.2018 napísal dš

foto

Zmeny úradných hodín matriky!

Zmeny úradných hodín na referáte Matriky na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…