Mesto informuje

Dni čistoty mesta jar 2018

28.03.2018 napísal dš

dni čistoty

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje v dňoch 5. - 12. 4. 2018 Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude možné likvidovať objemný odpad, nie elektronický šrot!

Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označený firmou T+T, a.s.

 

5. – 9.4. (štvrtok-pondelok)

Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)

Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)

Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)

Ul. Nábrežná (pri Ponorke)

Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)

Ul. Benkova (bytový dom 2873)

Ul. ČSA (bytový dom 1190)

Kamence (predajňa Perla)

Kamence (predajňa Jednota)

 

9. – 12. 4. (pondelok-štvrtok)

Budatínska Lehota (predajňa Jednota)

Dúbie

Oškerda (dom kultúry)

Ul. Komenského (farský úrad)

Ul. Kukučínova (bývalá OVS)

Ul. Hurbanova

Na Podstráni (N-Club)

ZŠ Dolinský potok

Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)

 

Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov, aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní očisty mesta, konaných na jar 2018, neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jeseň 2018. Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje v dňoch 14. - 23. 5. 2018  Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude možné likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie a žiarivky,  nie pneumatiky a komunálny odpad!

Na zvoz elektronického šrotu bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený firmou T+T, a.s.

 

v čase od 10,00 hod do 18,00 hod.

Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka) 14.5.2018

Ul. Matice slovenskej  (Kysuca s.r.o.) 15.5.2018

Ul. Hviezdoslavova (kino) 16.5.2018

Kamence (predajňa Perla) 17.5.2018

Kamence (predajňa Jednota) 18.5.2018

 

v čase od 10,00 hod do 13,00 hod.

ZŠ Dolinský potok 19.5.2018          

 

v čase od 14,00 hod do 18,00 hod.

Dúbie 19.5.2018

Budatínska Lehota (predajňa Jednota) 21.5.2018

Oškerda (dom kultúry) 22.5.2018

Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 23.5.2018

 

V elektronickom šrote je možné likvidovať televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče ďalej žiarivky a autobatérie.Mesto žiada občanov, aby do pristaveného veľkokapacitného kontajnera neukladali pneumatiky a  iné druhy komunálnych odpadov.

Späť

Najnovšie

20.04.2018 napísal dš

oznam

Oznam referátu matriky

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje, že v dňa 23.4. 2018 (pondelok) bude referát Matriky Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste zatvorený z organizačných dôvodov.

Čítať ďalej…

20.04.2018 napísal informatik

zasadnutie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 25. apríla o 15,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej…

18.04.2018 napísal dš

bike

Prihláste sa do súťaže Do práce na bicykli

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste.

Čítať ďalej…

16.04.2018 napísal dš

zs

Voľné pracovné miesto

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 2.5. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: správca počítačovej siete.

Čítať ďalej…

14.04.2018 napísal dš

skolka zapis

Zápis detí do materskej školy

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadosti o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019.

Čítať ďalej…

14.04.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. apríla 2018 v čase od 7:30 do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

13.04.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 26. apríla 2018 v čase od 7:30 do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

10.04.2018 napísal dš

poziar

Upozornenie pre občanov

Upozorňujeme občanov, či fyzické a právnické osoby, že je zakázané vypaľovať porasty bylín, nbsp]kríkov a stromov a  zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

Čítať ďalej…

10.04.2018 napísal dš

zistovanie

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). 

Čítať ďalej…

05.04.2018 napísal dš

osobnost

Navrhnite osobnosť na ocenenie

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky. Poznáte zaujímavého človeka vo svojom okolí?

Čítať ďalej…