Mesto informuje

Upozornenie pre občanov

10.04.2018 napísal dš

poziar

Každoročne po zimnom období prichádza k zvýšenému výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich vzniku v jarnom období patrí vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch (pohrabané lístie, tráva...). Týmto spôsobom sa niektorý majitelia pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiar, tým k strate na majetku či životoch.

V minulom roku 2017 bolo v rámci SR zaznamenaných 1 861 požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, pri ktorých vznikla škoda v sume 146 590 €, zomrela 1 osoba a jedna bola zranená. Priamo v Žilinskom kraji bolo zaznamenaných 116 takýchto požiarov.

Upozorňujeme občanov, či fyzické a právnické osoby, že v zmysle zákona č. 314//2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je zakázané:

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

 

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596 €.

Spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch je možné len vtedy, ak nie je vyhlásený stav zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pri dodržaní povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

 

Oddelenie požiarnej prevencie

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Späť

Najnovšie

20.04.2018 napísal dš

oznam

Oznam referátu matriky

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje, že v dňa 23.4. 2018 (pondelok) bude referát Matriky Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste zatvorený z organizačných dôvodov.

Čítať ďalej…

20.04.2018 napísal informatik

zasadnutie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 25. apríla o 15,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej…

18.04.2018 napísal dš

bike

Prihláste sa do súťaže Do práce na bicykli

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste.

Čítať ďalej…

16.04.2018 napísal dš

zs

Voľné pracovné miesto

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 2.5. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: správca počítačovej siete.

Čítať ďalej…

14.04.2018 napísal dš

skolka zapis

Zápis detí do materskej školy

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadosti o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019.

Čítať ďalej…

14.04.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 27. apríla 2018 v čase od 7:30 do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

13.04.2018 napísal dš

sse

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v dňa 26. apríla 2018 v čase od 7:30 do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Čítať ďalej…

10.04.2018 napísal dš

poziar

Upozornenie pre občanov

Upozorňujeme občanov, či fyzické a právnické osoby, že je zakázané vypaľovať porasty bylín, nbsp]kríkov a stromov a  zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru

Čítať ďalej…

10.04.2018 napísal dš

zistovanie

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). 

Čítať ďalej…

05.04.2018 napísal dš

osobnost

Navrhnite osobnosť na ocenenie

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky. Poznáte zaujímavého človeka vo svojom okolí?

Čítať ďalej…