Mesto informuje Január 2017

30.01.2017 napísal dš

stretnutie

Novoročné stretnutie

Tretí januárový utorok patril slávnostnému stretnutiu v mestskom úrade s poslancami VÚC, správcami farností, zástupcami podnikateľov, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, politických strán s primátorom mesta Ing. Jánom Hartelom.

Čítať ďalej…

21.01.2017 napísal dš

info

Informácie o množstve vypúšťaných emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia

Dňa 9.1.2017 sa konala na Okresnom úrade v Kysuckom Novom Meste porada ohľadom sprístupnenia informácie o množstve vypúšťania emisií zo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - spaľovne nebezpečného odpadu, prevádzkovanej spoločnosťou FCC Slovensko, Zohor.

Čítať ďalej…

10.01.2017 napísal dš

ozna

Oznámenie o zaslaní oznámenia o začatí územného konania

Oznámenie o zaslaní oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby a žiadosť o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli a internetových stránkach mesta

Čítať ďalej…

02.01.2017 napísal dš

klziska

Klzisko pre deti

Po dobrej skúsenosti z minulého roku s klziskom na sídlisku Kamence, mesto KNM sa rozhodlo klzisko zrealizovať opäť.

Čítať ďalej…