Mesto informuje November 2016

25.11.2016 napísal dš

zvonica

Poďakovanie hlasujúcim za projekt Minigaléria Zvonica

Získanie grantu na Minigalériu ZVONICA od Nadácie VÚB ste mali v rukách všetci. Hlasujúcim patrí poďakovanie za úspech.

Čítať ďalej…

23.11.2016 napísal dš

prenajom

Zámer odpredať majetok mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje zámer odpredať majetok Mesta Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

17.11.2016 napísal dš

ocenienei

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016 v Žilinskom kraji.

Čítať ďalej…

14.11.2016 napísal dš

ina

Informovanie verejnosti o možnom ohrození

Na základe zákona 128/2015  Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, a európskej smernice SEVESO vyplýva podniku povinnosť informovať verejnosť, ako sa správať v prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Čítať ďalej…