Mesto informuje September 2016

26.09.2016 napísal dš

vysielanie

Vysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ

Plánované vysielanie záznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v KNM z 8. septembra 2016 v TV Antech.

Čítať ďalej…

05.09.2016 napísal dš

dan

Oznámenie pre daňovníkov

Mestský úrad KNM, oddelenie daní a poplatkov, pripomína daňovníkom a poplatníkom, ktorí uhradili len I. splátku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016, že II. splátku je potrebné uhradiť do 30. septembra 2016.

Čítať ďalej…