Mesto informuje Máj 2016

26.05.2016 napísal dš

merania

Meranie čistoty ovzdušia

Na začiatku tohto roka Mesto KNM požiadalo Ministerstvo životného prostredia o meranie čistoty ovzdušia. Prinášame vám výsledky z merania.

Čítať ďalej…

03.05.2016 napísal informatik

Cena mesta – návrhy

Návrhy na udelenie ceny mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, príp. aj občania mesta v termíne do 31.05.2016.

Čítať ďalej…

02.05.2016 napísal informatik

Oznámenie o doručení strategického dokumentu

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s §6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, že na Mesto Kysucké Nové Mesto bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horný Vadičov na roky 2016 – 2023“ obstarávateľ Obec Horný Vadičov.

Čítať ďalej…