Mesto informuje Február 2016

29.02.2016 napísal dš

projekt

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto

Mesto Kysucké Nové Mesto podpísalo s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Čítať ďalej…

20.02.2016 napísal dš

futbal

Otvorenie športovej futbalovej triedy

Mesto Kysucké Nové Mesto a ZŠ Clementisova otvárajú od školského roku 2016/2017 na ZŠ Clementisova športovú futbalovú tiredu v 7. ročníku a rozšírenú športovú futbalovú prípravu žiakov v klasických triedach 1., 5., 6., 8. ročníka.

Čítať ďalej…

15.02.2016 napísal dš

volby

Voľby do NR SR 2016

V súvislosti s prípravou a vykonaním volieb do NR SR v roku 2016 Mesto Kysucké Nové Mesto zverejňuje elektronickú adresu, na ktorú je možné podať žiadosť o voľbu poštou

Čítať ďalej…

15.02.2016 napísal dš

pernik

Oznámenie o dátume konania Jakubovských hodov

Mesto Kysucké Nové Mesto, Referát bytový a podnikateľských činností oznamuje záujemcom, že Jakubovské hody sa budú konať 23. - 24. júla 2016.

Čítať ďalej…