Mesto informuje December 2015

29.12.2015 napísal dš

odpady

Od januára zmeny v zákone o odpadoch

Od 1. 1. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Čítať ďalej…

02.12.2015 napísal informatik

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto dokončilo prípravu hlavného strategického dokumentu rozvoja mesta do r. 2020 - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Čítať ďalej…

01.12.2015 napísal dš

setrenie podnetu

Šetrenie podnetu občanov

Na základe podania podnetu občanov a Mesta KNM vykonal Inšpektorát životného prostredia v Žiline v dňoch 23.7., 2.9., 11.9. 2015 v Spaľovni priemyselného odpadu KNM spoločnosti .A.S.A. Slovensko spol. s r. o. kontrolu zameranú na plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Čítať ďalej…