Mesto informuje Október 2015

29.10.2015 napísal dš

prenajom

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…

28.10.2015 napísal dš

zateplovani

Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia na jednom mieste. Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku zatepluj.sk

Čítať ďalej…

27.10.2015 napísal informatik

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto v tomto období v zmysle svojej povinnosti podľa zákona č. 539/2008 Z.z. v znení aktuálnych predpisov spracúva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015-2020 s výhľadom do r. 2023.

Čítať ďalej…

26.10.2015 napísal dš

ineko

Mesto s dobrým finančným zdravím

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Už minulý rok sme písali o projekte, v ktorom INEKO hodnotí hospodárenie miest, obcí a VÚC.

Čítať ďalej…

26.10.2015 napísal dš

deratizacia

Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca nariaďuje Mestu KNM v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vykonať celoplošnú deratizáciu do 30.11. 2015.

Čítať ďalej…

19.10.2015 napísal dš

danovy urad

Zrušenie kontaktného miesta Daňového úradu v KNM

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že dňom 1.11.2015 sa rušia dve kontaktné miesta Daňového úradu Žilina, a to: Kontaktné miesto Bytča a Kontaktné miesto Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

09.10.2015 napísal dš

parkovanie

Parkovanie pri supermarkete COOP Jednota bude spoplatnené

COOP Jednota Čadca nám na konci augusta tohto roku oznámila, že parkovacie plochy pred ich supermarketom na Belanského ulici v našom meste hodlá spoplatniť.

Čítať ďalej…

06.10.2015 napísal dš

liska

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.

Čítať ďalej…