Mesto informuje August 2015

27.08.2015 napísal dš

informácia

Informácia o migrantoch v meste

Vážení spoluobčania. Keďže mi prišlo viac žiadostí o informáciu týkajúcu sa nasledovnej témy, zvolil som jej uverejnenie týmto spôsobom. Nezodpovední ľudia v našom meste rozšírili informáciu aj prostredníctvom sociálnej siete, že v našom meste sú v budove starej pošty na Ul. 1. mája ubytovaní migranti.

Čítať ďalej…

20.08.2015 napísal informatik

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

mesto Kysucké Nové Mesto v tomto období v zmysle svojej povinnosti podľa zákona č. 539/2008 Z.z. v znení aktuálnych predpisov spracúva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015-2020 s výhľadom do r. 2023.

Čítať ďalej…