Mesto informuje Júl 2015

28.07.2015 napísal dš

Ponuka práce

JK Management, s. r. o. ponúka prácu s nástupom od 13.8. 2015. Obsadzuje 36 nových pracovných miest v meste Rajec.

Čítať ďalej…

13.07.2015 napísal dš

vyrub

Žiadosť o súčinnosť pri odstraňovaní stromov

Vážení spoluobčania, SSE-D, a.s. si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu a poskytnutie potrebnej súčinnosti pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku el. vedení.

Čítať ďalej…

13.07.2015 napísal dš

msu

Nový zákon o registri adries

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto informuje občanov, že od 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 o registri adries.

Čítať ďalej…

06.07.2015 napísal dš

tabory

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Ministerstvo vnútra SR ponúka pobyty pre deti od 8 do 12 rokov zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo.

Čítať ďalej…

01.07.2015 napísal Zuzana Kubicová

ochrana

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje občanov na potrebu ochrany poľnohospodárskej pôdy proti burinám.

Čítať ďalej…