Mesto informuje Marec 2015

30.03.2015 napísal dš

vyberove konanie

Výberové konanie

Mestský úrad, Námestie slobody č. 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto vyhlasuje podľa §-u 5/ zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci (á) oddelenia finančného a správy majetku

Čítať ďalej…

30.03.2015 napísal dš

psy

Oznam pre majiteľov psov

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby po svojich štvornohých miláčikoch pri každodennej prechádzke odstraňovali exkrementy. Táto povinnosť vyplýva pre každého majiteľa psa zo Zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov.

Čítať ďalej…

24.03.2015 napísal dš

oznam

Oznam o preskúmaní právoplatného rozhodnutia

Vážení občania práve sme dostali oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorým nevyhovelo podnetu Urbáru, pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto, na zrušenie  právoplatného rozhodnutia okresného úradu o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení.

Čítať ďalej…

02.03.2015 napísal dš

statistika

Štatistický úrad bude zisťovať údaje

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Zisťovanie sa v našom meste uskutoční od 1. marca do 31. decembra 2015.

Čítať ďalej…