Mesto informuje Január 2015

19.01.2015 napísal dš

sud

Voľba prísediacich Okresného súdu v Žiline

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z radov občanov. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

Čítať ďalej…

07.01.2015 napísal dš

danove priznanie

Oznam pre daňovníkov

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, oddelenie daní a poplatkov, oznamuje daňovníkom, u ktorých došlo v priebehu roka 2014 k zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane, že sú povinní do 31. januára 2015 podať daňové priznanie. 

Čítať ďalej…