Mesto informuje August 2014

13.08.2014 napísal dš

zamer

Zámer mesta prenajať nebytové priestory

Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania

Čítať ďalej…