Mesto informuje Júl 2014

23.07.2014 napísal dš

uz. plan

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta KNM

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

21.07.2014 napísal dš

voda

Pravidelná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody

KYSUCA s.r.o., Kysucké Nové Mesto oznamuje, že pravidelná odstávka teplej úžitkovej vody bude v období od 28.07.2014 od 06:00 hod. do 31.07. 2014 do 18:00 hod.

Čítať ďalej…

15.07.2014 napísal dš

anketa

Hlasujte v novej ankete

Starú anketu zverejnenú na webovej stránke mesta sme už ukončili. Jej cieľom bolo zistiť, ktoré rubriky v našom mestskom periodiku Zvesti KNM radi čítate. Nová anketa je tiež zameraná na čítanie.

Čítať ďalej…

14.07.2014 napísal dš

ihrisko

Športovci môžete využiť plážové ihrisko

V areáli Základnej školy Dolinský potok mesto vybudovalo plážové ihrisko. Počasie je pre plážový volejbal už priaznivé, a tak pred pár dňami Údržba mesta priestor ihriska vyčistila a vykonala ďalšie úpravy.

Čítať ďalej…

01.07.2014 napísal dš

korculovanie

Mesto myslí na korčuliarov

Pre všetky deti a fanúšikov in-line korčuľovania mesto pripravilo uzáveru Komenského ulice od križovatky pri fare po Kysuckú ulicu.

Čítať ďalej…