Mesto informuje Jún 2014

30.06.2014 napísal dš

konanie

Začatie stavebného konania

Mesto Kysucké Nové Mesto ako správny orgán oznamuje začatie stavebného konania na stavbu Chodník a spevnené plochy na ulici Jesenského v Kysuckom Novom Meste.

Čítať ďalej…