Mesto informuje Máj 2014

22.05.2014 napísal dš

uzemne konanie

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník a spevnené plochy na Ul. Jesenského v Kysuckom Novom Meste„ verejnou vyhláškou.

Čítať ďalej…