Mesto informuje Október 2013

17.10.2013 napísal dš

skodce

Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov

Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov sa uskutoční na území Kysuckého Nového Mesta v dňoch 1.11. 2013 – 30.11. 2013

Čítať ďalej…

06.10.2013 napísal dš

Dobré správy ohľadom vodnej cesty

V dňoch 18. – 20. septembra sa konala v Žiline medzinárodná konferencia s názvom 27. plavebné dni za účasti zástupcov z ministerstiev dopravy Českej a Slovenskej republiky, odborníkov z oblasti dopravy a zástupcov vysokých škôl dopravného zamerania z Českej a Slovenskej republiky, hostí z Poľskej republiky. Témou ich stretnutia bolo prepojenie troch morí – Severného, Baltského a Čierneho – vodnými cestami.

Čítať ďalej…

04.10.2013 napísal dš

ou

Okresný úrad opäť v KNM

Reforma štátnej správy (známa pod pojmom ESO) prináša pre občanov okresu Kysucké Nové Mesto dňom 1.10. 2013 návrat okresného úradu.

Čítať ďalej…

02.10.2013 napísal dš

zaverecna sprava

Záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“.

Čítať ďalej…