Mesto informuje Február 2013

04.02.2013 napísal dš

zberny dvor

Zberný dvor

Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov vznikla mestu povinnosť vybudovať pre občanov zberný dvor, kde môžu ukladať drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky a veľkorozmerný odpad. Takýto zberný dvor je v areáli Údržby mesta.

Čítať ďalej…