Mesto informuje December 2012

12.12.2012 napísal dš

plaketa

Poďakovanie za aktívnu spoluprácu

V utorok 11.12. 2012 prevzal primátor mesta Ing. Ján Hartel z rúk Mgr. Jaroslava Klusa, predsedu Olympijského klubu Kysuce, poďakovanie za aktívnu spoluprácu na projekte Posolstvo hrám XXX. olympiády Londýn.

Čítať ďalej…

04.12.2012 napísal dš

avia

Oznámenie o zámere odpredať majetok mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje týmto verejným oznámením podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer odpredať majetok mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

Čítať ďalej…