Mesto informuje Október 2012

26.10.2012 napísal dš

Oznámenie o dokumente

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto „Oznámenie o strategickom dokumente – Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“.

Čítať ďalej…

22.10.2012 napísal dš

poplatky

Poplatky

Dňa 1. 10. 2012 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 286 z 11. 9. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Zmeny sa, samozrejme, dotkli i niektorých pracovísk nášho úradu.

Čítať ďalej…

18.10.2012 napísal dš

enviro

Enviro Oskar

Enviro Oskar má 12 kategórií, do ktorých bolo tento rok nominovaných viac ako 80 návrhov na ocenenie. Kysucké Nové Mesto bolo nominované vďaka uvedomelým občanom, ktorí efektívne separujú odpad a hlavne vďaka nadšencom, ktorí sa v jeden deň zmobilizovali a spoločne vyzberali niekoľko ton odpadu a tak prispeli k výhre v súťaži troch miest Pomôžme recyklovať

Čítať ďalej…

08.10.2012 napísal dš

Projekt zateplenia ZŠ Dolinský potok

Dve z troch základných škôl v našom meste sú už zateplené a tohto nového šatu sa dočkala aj Základná škola Dolinský potok. Stane sa tak aj vďaka úspešnému projektu a časť finančných prostriedkov na jeho realizáciu poskytne neinvestičný fond EkoFond.

Čítať ďalej…