Mesto informuje August 2012

31.08.2012 napísal dš

zber

Oznámenie o doručení zámeru

Mesto Kysucké Nové Mesto v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti do 3 dní od doručenia zámeru „Zariadenie na zber odpadov – Kysucké Nové Mesto“, navrhovateľom: Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina.

Čítať ďalej…

01.08.2012 napísal dš

predaj

Predaj pozemkov pri bytových domoch

Poslanci MsZ na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 14. 06. 2012, prerokovali okrem iného aj postup mesta pri ďalšom predaji zastavaných a priľahlých pozemkov bytových domov vlastníkom bytov. Ak podáte svoju žiadosť do 31.12.2012, cena za pozemok bude v zmysle doteraz platných uznesení. Po tomto termíne, bude mesto predávať pozemky za cenu podľa znaleckého posudku.

Čítať ďalej…