Mesto informuje Máj 2012

25.05.2012 napísal dš

oznam

Oznam pre občanov

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje svojim obyvateľom, že v dňoch od 30.05. 2012 do 13.06. 2012 sa budú doručovať do domácností rozhodutia o dani z nehnuteľnosti. V prípade nedoručenia zásielok v tomto termíne sa budú rozhodnutia zasielať Slovenskou poštou.

Čítať ďalej…

24.05.2012 napísal dš

cz

Regenerácia centrálnej zóny mesta

Pri realizácii projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM došlo k začatiu zemných prác na viacerých miestach súčasne. Rýchlosť týchto prác nie vždy pokračuje v súlade s predstavami obyvateľov mesta v dotknutých častiach (1. mája, ČSA, Komenského, Benkova). Snažíme sa ovplyvniť vykonávanie prác rokovaním s vybratým dodávateľom stavby. Bohužiaľ, nie všetky záležitosti vieme ovplyvniť, aby zodpovedali našim predstavám. Prosím preto o trpezlivosť všetkých občanov. Vnímajme tieto nepriaznivé javy aj s pozitívnej strany, lebo cieľom tohto projektu je spokojnosť nás všetkých, pekné a bezpečné mesto. Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Čítať ďalej…

21.05.2012 napísal dš

hokej

Poďakovanie primátora

Primátora mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Hartel ďakuje Strednej odbornej škole strojníckej v KNM za sprostredkovanie dôležitých hokejových zápasov MS slovenskej reprezentácie na Námestí slobody v dňoch 19.05. a 20.05.2012.

16.05.2012 napísal dš

chodniky

Regenerácia centrálnej zóny mesta

Práce na projekte Regenerácia centrálnej zóny mesta Kysucké Nové Mesto pokračujú opravou chodníka na ulici 1. mája a ČSA.

09.05.2012 napísal dš

Zberné nádoby na textil

V pondelok bolo v našom meste umiestnených 12 zberných nádob na textil, oblečenie, obuv a hračky. Veci umiestnené do tejto nádoby musia byť čisté a zachovalé, nakoľko budú použité na humanitné účely.

Čítať ďalej…

05.05.2012 napísal dš

zvesti

Májové Zvesti KNM už v predaji

Redakcia Zvestí KNM oznamuje svojim čitateľom, že najnovšie vydanie Zvestí KNM na mesiac máj je už v predaji v novinových stánkoch a predajňach COOP Jednota.

Čítať ďalej…

03.05.2012 napísal dš

požiar

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 30.04.2012 – do odvolania

Čítať ďalej…