Mesto informuje Marec 2012

29.03.2012 napísal dš

Zmena v predkladaní dokladov ŠFRB

Referát fondu rozvoja bývania oznamuje zmenu v predkladaní dokladov Štátneho fondu rozvoja bývania v Prima banka Slovensko, a. s.

Čítať ďalej…

26.03.2012 napísal dš

sutaz

3. ročník Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje III. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. V I. ročníku sa zúčastnilo 6 súťažiacich a v II. sa zúčastnilo 11 účastníkov, ktorí si odniesli zaujímavé finančné alebo vecné odmeny.

Čítať ďalej…

24.03.2012 napísal dš

ponuka

Výzva pre podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Čítať ďalej…

22.03.2012 napísal dš

trava

Zákaz vypaľovania suchých porastov

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare spôsobené vypaľovaním suchej trávy. Práve mesiac apríl dlhodobo patrí k mesiacom, keď horí častejšie.

Čítať ďalej…

13.03.2012 napísal dš

Občianska inzercia aj na internete

Na webovej stránke mesta pribudla nová rubrika určená občanom. Riadková inzercia bude za jednu cenu uverejnená dvakrát! Využite možnosť zverejnenia vašej ponuky na predaj realít, športových potrieb, zariadenia domácnosti, stavebného materiálu, potrieb pre deti alebo prenájmu či inej občianskej inzercie na stránkach Zvestí KNM ale aj na webovej stránke mesta

Čítať ďalej…

02.03.2012 napísal dš

rozhlas

Nová rubrika na webovej stránke

Od 1. marca 2012 je sprístupnená na oficiálnej stránke mesta nová rubrika v sekcii OBČAN. Každý občan mesta v nej získa informácie o oznamoch odvysielaných v mestskom rozhlase.

Čítať ďalej…