Určenie otcovstva pred, alebo po narodení dieťaťa

Stručný popis:

 

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením, alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení

Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Občiansky preukaz matky a otca
  • Rodné listy matky a otca
  • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Vybavuje:

 

MsÚ Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.:     041/420 7215, 041/420 7213
Mail:   matrika@kysuckenovemesto.sk

         obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk  

 

Doba vybavenia:

 

Po predložení potrebných dokladov na počkanie

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť