Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Stručný popis:

 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko. 

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení

Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení

Zákon č. b428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
  • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Občiansky preukaz

Tlačivá na stiahnutie:

        

              Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Tel.:      041/420 7215, 041/420 7213
Mail:   matrika@kysuckenovemesto.sk

        obyvatelstvo@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

5 €

Späť