Jakubovské hody

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, oddelenie organizačné, referát bytový a podnikateľskej činnosti dáva do pozornosti, že Mesto KNM každý rok organizuje „Jakubovské hody“.

Týmto pozývame širokú verejnosť na Jakubovské hody, ktoré budú spojené s kultúrnym programom, miestom, kde sa budú môcť občania občerstviť, taktiež bude možné si zakúpiť rôzne výrobky od remeselníkov a iných predajcov. Pre deti, mládež budú pripravené rôzne atrakcie.

 

Termín konania: 28. - 29. júl 2018

Miesto konania: na Námestí slobody – remeselníci, občerstvovacie stánky, cukrovinky, bižutéria

Na Ulici Belanského – ostatný sortiment

Na Nábrežnej a Kysuckej ulici – kolotoče a rôzne atrakcie

 

Záujemcom o povolenie na predaj výrobkov počas Jakubovských hodov vybavujú povolenia osobne. Remeselníci si môžu svoje miesto rezervovať  na tel. č. 041/4207214 alebo e-mailom viera.kublova@kysuckenovemesto.sk.

 

 

 

 

Najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru

7. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.

Termín konania: 30.9.2017

Miesto konania: na sídlisku Kamence za pohostinstvom Domček.
Podmienky prihlásenia do súťaže:
Družstvo pozostáva z 3 členov ľubovoľného veku či pohlavia. Pri prihlasovaní zaplatí 15€ (5€ na osobu) ako štartovné. Maximálne množstvo uvareného gulášu je 30 litrov (minimálne však 40 porcií), guláš môže byť mäsový, rybací, hubový, sójový... Súťažiaci musia uvariť guláš do 12.00 hod., prípravy sa začínajú od 7.30 hod.

Varenie začína po slávnostnom otvorení súťaže o 8,00 hod. (za porušenie strata bodov).

Súťažné vzorky pre porotu sa budú odoberať medzi 12.00 – 13.00 hod. Následne bude vyhlásené poradie šiestich víťazných družstiev a cena diváka. Súťažiace družstvo môže vydávať guláš na konzumné lístky, ktoré poskytne organizátor súťaže, nesmie predávať guláš za hotovosť (diskvalifikácia). Po vydaní gulášu si môžu prísť vymeniť lístky za hotovosť vo výške 60 % z vydaných gulášov, max. z 90 porcií gulášu. Súťažiace družstvá si prinesú: kotlík, kuchynské potreby k príprave gulášu, nádobu na vodu, suroviny, koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia odporúčame si priniesť dáždniky či slnečníky.
Organizátori zabezpečia: vyhradené miesto, stolík, drevo a vodu, tiež chlieb, misky a lyžičky.
O dobrú náladu sa postará aj bohatý kultúrny program.
Všetci ste srdečne vítaní.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM, Dom kultúry, č. dv. 43, 421 22 41, p. Vajdiak 0904 498 316, p. Hošták (pohostinstvo Domček)
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny, s ktorými včas oboznámia súťažiacich. Súťažiaci, ktorí už uhradili štartovné a budú sa chcieť odhlásiť, tak urobia najneskôr do 25.9. 2017

 

 

 

Kysucká desiatka

12. ročník behu pre všetkých Kysucká desiatka sa uskutoční  22. apríla 2018 o 10.00 hod. v Kysuckom Novom Meste.

Prihlásiť sa môžu registrovaní aj neregistrovaní bežci. Preteky sú zaradené do Bežeckej ligy Žiliny

Usporiadatelia: MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto

Miesto štartu a cieľa: Beží sa na asfaltovom okruhu dlhom 1017,5m po uliciach Murgašova, Lipová, Litovelská za vylúčenia cestnej premávky. Bežci absolvuj necelých 10 okruhov. Štart je v západnej časti ul. Murgašova, cieľ na ul. Litovelská. Vzdialenosť medzi miestom štartu a miestom cieľa je 175m.

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Mgr.Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS Kysucké Nové Mesto

Hlavný rozhodca: Marián Kalabus

Prihlásiť sa môžete on-line na www.hrdosport.sk  info: Kováčiková 0902 405 190

On-line prihlasovanie bude ukončené v sobotu 223.4. 2017 o 12:00 hod.

Štartovné uhraďte na účet: SK19 7500 0000 0040 0127 8416 VS 20160417 a do správy pre prijímateľa uveďte meno štartujúceho do 20.4.2017 za zvýhodnené štartovné 7,00 €. Po tomto termíne bude štartovné možné uhradiť už len pri prezentácii v sume 10,00 €. Po tomto termíne už neuhrádzajte, suma by nebola pripísaná na účet včas a nebude možné ju odkontrolovať.

V deň pretekov sa môžete prihlásiť pri prezentácii do 10:00 za štartovné 10,00 €.

Každý účastník dostane tričko s logom podujatia a občerstvenie.

Prezentácia: vo vestibule Domu kultúry v KNM do 9.00. Každý pretekár dostane čip. Ďakujeme za dodržanie času prezentácie.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie, musí sa riadiť pokynmi usporiadateľov.

Zoznam prihlásených pretekárov a on-line výsledky nájdete www.hrdosport.sk 

Kategórie a finančné odmeny:

G Juniori 1997 – 2000 (1. až 3. miesto)

A Muži do 40 rokov: 1977 – 1996 (1. až 5. miesto)

B Muži nad 40 rokov: 1967 – 1976 (1. až 5. miesto)

C Muži nad  50 rokov: 1957 – 1966 (1. až 5. miesto)

D Muži nad 60 rokov: 1956 a starší (1. až 3. miesto)

H Juniorky: 1997 – 2000 (1. až 3. miesto)

E Ženy do 35 rokov:  982 – 1996 (1. až 3. miesto)

F Ženy nad 35 rokov: 1981 a staršie (1. až 3. miesto)

 

Šatne: v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto

Sprchy: ženy v Dome kultúry, muži na mestskom štadióne (300 m od štartu pretekov)

Vyhodnotenie: o 13.00 pred Domom kultúry, v prípade nepriaznivého počasia v jeho priestoroch. Podrobné výsledky a foto budú na: www.mskknm.sk  

 

Doterajší víťazi Kysuckej desiatky:

1. ročník   Martin Holečko                              Sylvia Biliková

2. ročník   Ján Križák                                     Janka Zatlúkalová

3. ročník   Robert Rolko                                 Martina Merková
4. ročník   Jakub Burghardt                            Janka Zatlúkalová
5. ročník   Miroslav Vanko                             Katarína Berešová

6. ročník   Imrich Magyar                              Katarína Berešová

7. ročník   Ondrej Puškár                               Petra Fašungová

8. ročník   Juraj Vitko                                    Ľubomíra Maníková

9. ročník   Imrich Pástor                               Katarína Berešová

10. ročník Rop Abel Kibet                             Barsosio Stellah Jepngetich

11. ročník Tomáš Kubej                                Katarína Paulínyová

12. ročník Jozef Bubeník                               Ľubomíra Maníková

 
propozície a prihlásenie tiež na beh.sk

Vianočné trhy

vianocne trhy

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, oddelenie organizačné, referát bytový a podnikateľskej činnosti dáva do pozornosti, že Mesto KNM každý rok organizuje „Vianočné trhy“.

Týmto pozývame širokú verejnosť na Vianočné trhy, kde sa budú môcť občania občerstviť punčom či medovinou, taktiež bude možné si zakúpiť rôzne výrobky od obchodníkov, napr. vianočné dekorácie, imelo, oplátky, osvetlenie a pod.

Termín konania: 14. - 23.12. 2017

Miesto konania: Námestie slobody a Belanského ul.

Záujemcom o povolenie na predaj výrobkov počas Vianočných trhov si vybavujú povolenia osobne. Je potrebné si priniesť: povolenie na predaj  podľa sortimentu predaja napr. (ŽL, výpis z OR, registráciu DÚ, hygienu a pod.) Poplatok sa platí pri vydaní povolenia priamo v pokladni MsÚ v KNM.

Kontakt: 041/4207214 alebo viera.kublova@kysuckenovemesto.sk.

 

 

 


Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)

kvetinova vyzdoba

Mesto Kysucké Nové Mesto každoročne vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba). 

 

Súťažné podmienky:

1. Súťažiaci sa registrujú podaním prihlášky do súťaže na MsÚ KNM, Oddelení výstavby a územného rozvoja, Referáte životného prostredia. Súčasťou prihlášky je jednoduchý náčrt miesta a súpisné číslo obytného domu s katastrálnym číslom pozemku.

2. Miestni obyvatelia (fyzické osoby) zveľaďujúci verejné priestranstvá, resp. okolie bytových domov v Kysuckom Novom Meste budú hodnotení v dvoch obvodoch, ktoré sa budú deliť nasledovne:

a) Horné mesto (ulice - Belanského, Nám. slobody, Komenského, SNP, ČSA, Revolučná, Štúrova, 9. mája, Nešporova, Pivovarská, Kysucká, Jesenského, Sládkovičova)

b) Dolné mesto (ulice – Clementisova, Litovelská, Nábrežná, Lipová, Murgašova, Matice slovenskej, Cesta do Rudiny, Dl. Poľského, Vajanského, Športová, Neslušská cesta, Dubská cesta, Štefánikova štvrť, Dolinský potok, Bottova, Hálkova, Družstevná, Kukučínova, Hurbanova)

c) Štátne inštitúcie, resp. organizácie (zariadenia pre seniorov, školy, atď.) zveľaďujúce verejné priestranstvá, resp. svoje areály, v ktorých pôsobia a žijú miestni obyvatelia Kysuckého Nového Mesta.

 

3. Finančné ohodnotenie:

- v kategórii (štátne inštitúcie): 1. miesto - 80 €, 2. miesto – 50 € a 3. miesto – 30 €.

- v kategórii (priľahlé dvory, resp. pozemky miestnych obyvateľov žijúcich v bytových domoch): 1. miesto - 100 €, 2. miesto – 70 €, 3. miesto – 50 € a 4. miesto – 20 €.

4. Hodnotí sa kvetinová výsadba spolu s terénnou úpravou (trávnik, drobné kamienky a dekoračné predmety).

5. Rozloha jedného súťažného miesta má byť minimálne 10 m2

6. Podmienkou súťaže je udržiavanie výzdoby zo strany súťažiacich od jarných mesiacov (minimálne apríl) do jesenných mesiacov (minimálne koniec októbra).

7. Všetky práce a materiál sú financované z vlastných zdrojov súťažiacich.

8. Jednotlivé úpravy pri obytných domoch posudzuje Komisia ochrany životného prostredia pri MsZ v KNM a zástupca Komisie výstavby a územného rozvoja pri MsZ v KNM. Vyhodnotenie súťaže vykoná komisia najmenej trikrát do roka. Hodnotí súťažnú sadovú výstavbu obytného domu bude bodovo, súčet bodov určí víťaza za kalendárny rok. V prípade rovnosti bodov rozhodne žreb.

9. Víťaznému prihlasovateľovi bude odovzdaná finančná odmena v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

10. Ďalšie informácie ohľadom súťaže získate na Mestskom úrade - telefón 041/4204182.