Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Kultúra

Jedľovina oslávila výročie s ocenením

25.07.2017 napísal dš

cena

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Na júlovom udeľovaní dvoch Cien mesta bol v popredí umelecký a kultúrny prínos. Už otvorenie slávnostného stretnutia bolo netradičné. V obradnej miestnosti mestského úradu bolo veselo, ľudové piesne zahrali a zaspievali členovia FS Jedľovina. Dôvodom tejto muziky bolo, že Cena mesta v roku 2017 putovala k Folklórnemu súboru Jedľovina pri príležitosti 60. výročia jeho založenia za mimoriadne zásluhy o zachovanie, šírenie a rozvoj ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Následne si z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela a jeho zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej prevzali plaketu Ceny mesta manželia Mgr. Pavol Kopták a Mgr. Štefánia Koptákova. Poslanci a mesto ocenili ich mimoriadne zásluhy o zachovanie a rozvoj folklórneho súboru Jedľovina a tým o zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Slávnosť bola ukončená srdečnými gratuláciami laureátom v troch cudzích jazykoch, lebo medzi prítomnými sa nachádzali i vzácni hostia z partnerských miesto z Francúzska, Poľska a Českej republiky.

 

 

Mgr. Pavol Kopták a Mgr. Štefánia Koptáková

dostali Cenu mesta za dlhoročnú reprezentáciu nášho mesta v oblasti kultúry, za aktívnu prácu s mládežou a deťmi, za zachovávanie našich národných folklórnych  tradícií.

V  roku 1980 sa Pavol Kopták stal členom Folklórneho súboru Jedľovina, o rok neskôr 1981 sa stala členkou i jeho budúca manželka Štefánia Koptáková. Folklór si obaja zamilovali, preto sa v roku 1995 stali vedúci FS Jedľovina, aby sa jeho činnosť zachovala a rozvíjala i naďalej. Obaja sú povolaním učitelia, preto im je práca s mládežou a deťmi veľmi blízka.

Okrem pravidelnej činnosti v súbore, ako sú nácviky tancov, pásiem, vstupov, celovečerných programov, sa venujú i iným aktivitám, ktoré sú spojené s folklórom.

Pavol Kopták svoje umelecké sklony uplatňuje vo svojich remeselných zručnostiach a pre súbor vyrába z kože krpce, opasky, biče, z kovu - pracky, blanciare, opravuje a vyrába hudobné nástroje – basa, cimbal. Hrá na heligónke, s ktorou rozdáva radosť na mnohých akciách, sprevádza ženskú folklórnu skupinu FS Jedľovina. Reprezentuje naše mesto i ako umelecký kováč, v tomto roku už 8 krát navštívil družobné mesto Rive de Gier.

Štefánia Koptáková je umeleckým tvorcom a scenáristom programov FS, jej tvorivé nápady sme mohli vidieť i v celovečernom programe pri oslavách 60. výročia založenia FS Jedľovina. Od roku 1998 spolu s kolegyňou Mgr. Katarínou Jakubíkovou vedie detský folklórny súbor Nábrežníček, ktorý pracuje pri ZŠ Nábrežná a CVČ. Lásku k folklóru sa snaží vštepiť už tým najmenším deťom, aby ich získala pre prácu v súbore a rozvíjala ich tanečné a hudobné schopnosti v hravých choreografiách, ktorých je tvorcom. Pre oba súbory sa snaží zabezpečovať i krojový materiál, vyšíva autentické výšivky, stará sa a vyrába kroje. Prepojenosť ich činnosti sa stretáva i pri práci s deťmi Pavol Kopták im robí hudobný sprievod na heligónke.

Pod ich vedením FS Jedľovina aktívne pracuje už 22 rokov a šíri dobré meno nášmu mestu.

 

Folklórny súbor JEDĽOVINA počas 60. ročnej činnosti získal bohaté skúsenosti pri šírení národných a folklórnych tradícií. Vypracoval mnoho choreografii tancov, detských hier, pásiem, piesní a hudby. V súčasnosti má 55 členov, ktorí sú vo veku od 12 do 80 rokov, je to veľkou vzácnosťou, že nachádzame prepojenie troch generácií pri tak krásnej práci ako je šírenie a uchovávanie folklóru. Členovia pracujú v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.

Vo svojom programe spracúva hlavne rodné Kysuce, ale nezabúda ani na ostatné folklórne oblasti Slovenska. V súčasnosti má v repertoári tance a pásma z Kysúc, Suchej hory, Ždiaru, Zemplínu, Šariša, Gemeru, Liptova, Horehronia, Myjavy a Podpoľania. Veľký úspech majú i tradičné zvykoslovia: Veľkonočná šibačka, Fašiangová veselica v maskách spojená s pochovávaním basy, Odobierka a svadobné čepčene nevesty, Stavanie májov atď.

Súčasťou folklórneho súboru je i ženská spevácka skupina, ktorú vedie Erika Mičkyová, svojou činnosťou zachytáva krásy ľudových spevov a zvykov v pásmach: Na lúkach, Posedenie u tetky Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Na potoku, Fašiangy. V podaní ľudovej hudby pod vedením MUDr. Michala Studeného znejú melódie piesní do rezkého tanca alebo i na počúvanie z Kysúc, Detvy, Suchej hory, Terchovej, Šariša, Horehronia a iné. Autentické ľudové piesne a hudbu sa snažia zachovať sólisti súboru, či už pri hre na heligónke, píšťale alebo fujare.          

Svojim programom sa folklórny súbor predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, na významných medzištátnych stretnutiach, na stretnutiach zahraničných Slovákov, na Dňoch slovenskej kultúry, Medzinárodných folklórnych festivaloch: v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Čechách,  Chorvátsku, Srbsku a Čiernej Hore, Portugalsku, Francúzsku a Španielsku. Zúčastňuje sa významných medzinárodných folklórnych festivalov na Slovensku napr. Folklórny festival Východná, Jánošíkove slávnosti v Terchovej, Goralské slávnosti v Skalitom,  Zuberec a iné.

Svojim programovým blokom sa zúčastňuje oblastných, krajských prehliadok. Získal ocenenia za dramaturgiu na celoslovenskej súťaži Martina Senku v Dubnici nad Váhom. Pravidelne svojim programom obohacuje rôzne podujatia nášho mesta.

Späť

Najnovšie

17.08.2017 napísal dš

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v rámci projektu Chrabromilova knihovňa OZ Chrabromil

OZ Chrabromil, ktoré sídli na Ulici Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste a zameriava sa na prácu s ľuďmi s telesným a mentálnym postihnutím, sa zapojilo do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Vzdelaním k integrácii.

Čítať ďalej…

08.08.2017 napísal dš

kone

Neslušský chomút

Obec Nesluša a Adam Vilim z Nesluše, predseda klubu AFUS klub Nesluša Vás pozýva na 9. ročník podujatia Neslušský chomút.

Čítať ďalej…

06.08.2017 napísal dš

nove

Čo nového v knižnici?

Čo nového v knižnici? No predsa Báječná žena a piktogramy.

Čítať ďalej…

04.08.2017 napísal dš

fs

Veru že mi zahraj bystrická muzika

Prezentácia folklóru z Novej Bystrice v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica.

Čítať ďalej…

02.08.2017 napísal dš

burza

Burza kníh na jednotku

V piatok sa konala druhá burza kníh, bola úspešnejšia ako tá minuloročná, a tak ste nás, milí návštevníci, postrčili do toho, aby sme burzu zopakovali i o rok.

Čítať ďalej…

31.07.2017 napísal dš

zachranari

Každý záchranár môže byť hrdinom

Štvrté a záverečné podujatie pripravené Mestskou knižnicou KNM pre všetky prázdninujúce deti bolo na tému záchranári. Ako býva dobrým zvykom v knižnici, deti najskôr čítali ukážky so záchranárskou tematikou.

Čítať ďalej…

25.07.2017 napísal dš

cena

Jedľovina oslávila výročie s ocenením

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky.

Čítať ďalej…

25.07.2017 napísal dš

hody

Jakubovské hody 2017

Niekoľko týždňov sme sa na ne veľmi tešili a už sú za nami. Jakubovské hody sú najväčším podujatím v meste a získali si veľkú obľubu nielen u našich obyvateľov.

Čítať ďalej…

21.07.2017 napísal dš

novinky

Júlové novinky v knižnici

Pre našich stálych i neregistrovaných čitateľov prinášame zoznam noviniek - nových knižných titulov v knižnici, ktoré sme zaevidovali v mesiaci júl. Vyberte si z našej ponuky a pomocou online katalógu si knihu objednajte alebo rezervujte.

Čítať ďalej…