Kultúra

Jedľovina oslávila výročie s ocenením

25.07.2017 napísal dš

cena

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Na júlovom udeľovaní dvoch Cien mesta bol v popredí umelecký a kultúrny prínos. Už otvorenie slávnostného stretnutia bolo netradičné. V obradnej miestnosti mestského úradu bolo veselo, ľudové piesne zahrali a zaspievali členovia FS Jedľovina. Dôvodom tejto muziky bolo, že Cena mesta v roku 2017 putovala k Folklórnemu súboru Jedľovina pri príležitosti 60. výročia jeho založenia za mimoriadne zásluhy o zachovanie, šírenie a rozvoj ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Následne si z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela a jeho zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej prevzali plaketu Ceny mesta manželia Mgr. Pavol Kopták a Mgr. Štefánia Koptákova. Poslanci a mesto ocenili ich mimoriadne zásluhy o zachovanie a rozvoj folklórneho súboru Jedľovina a tým o zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Slávnosť bola ukončená srdečnými gratuláciami laureátom v troch cudzích jazykoch, lebo medzi prítomnými sa nachádzali i vzácni hostia z partnerských miesto z Francúzska, Poľska a Českej republiky.

 

 

Mgr. Pavol Kopták a Mgr. Štefánia Koptáková

dostali Cenu mesta za dlhoročnú reprezentáciu nášho mesta v oblasti kultúry, za aktívnu prácu s mládežou a deťmi, za zachovávanie našich národných folklórnych  tradícií.

V  roku 1980 sa Pavol Kopták stal členom Folklórneho súboru Jedľovina, o rok neskôr 1981 sa stala členkou i jeho budúca manželka Štefánia Koptáková. Folklór si obaja zamilovali, preto sa v roku 1995 stali vedúci FS Jedľovina, aby sa jeho činnosť zachovala a rozvíjala i naďalej. Obaja sú povolaním učitelia, preto im je práca s mládežou a deťmi veľmi blízka.

Okrem pravidelnej činnosti v súbore, ako sú nácviky tancov, pásiem, vstupov, celovečerných programov, sa venujú i iným aktivitám, ktoré sú spojené s folklórom.

Pavol Kopták svoje umelecké sklony uplatňuje vo svojich remeselných zručnostiach a pre súbor vyrába z kože krpce, opasky, biče, z kovu - pracky, blanciare, opravuje a vyrába hudobné nástroje – basa, cimbal. Hrá na heligónke, s ktorou rozdáva radosť na mnohých akciách, sprevádza ženskú folklórnu skupinu FS Jedľovina. Reprezentuje naše mesto i ako umelecký kováč, v tomto roku už 8 krát navštívil družobné mesto Rive de Gier.

Štefánia Koptáková je umeleckým tvorcom a scenáristom programov FS, jej tvorivé nápady sme mohli vidieť i v celovečernom programe pri oslavách 60. výročia založenia FS Jedľovina. Od roku 1998 spolu s kolegyňou Mgr. Katarínou Jakubíkovou vedie detský folklórny súbor Nábrežníček, ktorý pracuje pri ZŠ Nábrežná a CVČ. Lásku k folklóru sa snaží vštepiť už tým najmenším deťom, aby ich získala pre prácu v súbore a rozvíjala ich tanečné a hudobné schopnosti v hravých choreografiách, ktorých je tvorcom. Pre oba súbory sa snaží zabezpečovať i krojový materiál, vyšíva autentické výšivky, stará sa a vyrába kroje. Prepojenosť ich činnosti sa stretáva i pri práci s deťmi Pavol Kopták im robí hudobný sprievod na heligónke.

Pod ich vedením FS Jedľovina aktívne pracuje už 22 rokov a šíri dobré meno nášmu mestu.

 

Folklórny súbor JEDĽOVINA počas 60. ročnej činnosti získal bohaté skúsenosti pri šírení národných a folklórnych tradícií. Vypracoval mnoho choreografii tancov, detských hier, pásiem, piesní a hudby. V súčasnosti má 55 členov, ktorí sú vo veku od 12 do 80 rokov, je to veľkou vzácnosťou, že nachádzame prepojenie troch generácií pri tak krásnej práci ako je šírenie a uchovávanie folklóru. Členovia pracujú v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.

Vo svojom programe spracúva hlavne rodné Kysuce, ale nezabúda ani na ostatné folklórne oblasti Slovenska. V súčasnosti má v repertoári tance a pásma z Kysúc, Suchej hory, Ždiaru, Zemplínu, Šariša, Gemeru, Liptova, Horehronia, Myjavy a Podpoľania. Veľký úspech majú i tradičné zvykoslovia: Veľkonočná šibačka, Fašiangová veselica v maskách spojená s pochovávaním basy, Odobierka a svadobné čepčene nevesty, Stavanie májov atď.

Súčasťou folklórneho súboru je i ženská spevácka skupina, ktorú vedie Erika Mičkyová, svojou činnosťou zachytáva krásy ľudových spevov a zvykov v pásmach: Na lúkach, Posedenie u tetky Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Na potoku, Fašiangy. V podaní ľudovej hudby pod vedením MUDr. Michala Studeného znejú melódie piesní do rezkého tanca alebo i na počúvanie z Kysúc, Detvy, Suchej hory, Terchovej, Šariša, Horehronia a iné. Autentické ľudové piesne a hudbu sa snažia zachovať sólisti súboru, či už pri hre na heligónke, píšťale alebo fujare.          

Svojim programom sa folklórny súbor predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, na významných medzištátnych stretnutiach, na stretnutiach zahraničných Slovákov, na Dňoch slovenskej kultúry, Medzinárodných folklórnych festivaloch: v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Čechách,  Chorvátsku, Srbsku a Čiernej Hore, Portugalsku, Francúzsku a Španielsku. Zúčastňuje sa významných medzinárodných folklórnych festivalov na Slovensku napr. Folklórny festival Východná, Jánošíkove slávnosti v Terchovej, Goralské slávnosti v Skalitom,  Zuberec a iné.

Svojim programovým blokom sa zúčastňuje oblastných, krajských prehliadok. Získal ocenenia za dramaturgiu na celoslovenskej súťaži Martina Senku v Dubnici nad Váhom. Pravidelne svojim programom obohacuje rôzne podujatia nášho mesta.

Späť

Najnovšie

21.02.2018 napísal dš

Fašiangy v Budatínskej Lehote

Fašiangy boli a sú charakteristické veselosťou, spevom, spontánnosťou, tancom a maskami.

Čítať ďalej…

19.02.2018 napísal dš

harmonika

Fašiangový čas plný hudby

K tradičný a obľúbeným podujatiam mesiaca február patrí Fašiangová harmonika.

Čítať ďalej…

17.02.2018 napísal dš

koncert

Hodinový koncert v kostole

V nedeľu 11. februára poobede sa rozozvučali priestory mariánskeho kostola hudbou trúbky. Oznamovala začiatok Koncertu zborovej tvorby.

Čítať ďalej…

15.02.2018 napísal dš

kom

Beseda s kominárom

V rámci témy týždňa 5 – 6 ročné deti spoznávali niektoré remeslá a profesie, ktoré sú deťom známe i menej známe.

Čítať ďalej…

14.02.2018 napísal dš

karneval

Rozprávkové bytosti v kulturáku

Králi i princezné, tigre i včielky, kovboji aj víly, všetci sa stretli vo februárovú nedeľu na detskom karnevale. Program uvádzala princezná Laurika a pomáhali jej šiesti šaškovia - študenthi Gymnázia KNM a ZŠ Dolinský potok.

Čítať ďalej…

11.02.2018 napísal dš

ples

Reprezentačný ples mesta oslávil 15. výročie

Kysučania sa prišli zabaviť na 15. ročník Reprezentačného plesu mesta. Vo vstupnej hale domu kultúry všetkých účastníkov plesu privítal primátor mesta Ing. Ján Hartel s manželkou a ľudová muzika bratov Minárikovcov.

Čítať ďalej…

10.02.2018 napísal dš

paranie

V Centre sociálnych služieb Kamence zachovávame slovenské zvyky a tradície

Počas neskorej jesene a dlhých zimných večerov, keď nebolo na poli roboty, ženy trávili čas na návštevách u susediek a párali perie.

Čítať ďalej…

09.02.2018 napísal dš

podujatia

Februárové podujatia

Február je najkratší mesiac v roku a čakajú nás pôstne dni, kultúrne a športové organizácie pripravili na februárové dni množstvo podujatí.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

fasiang

Fašiangový sprievod mestom Čadca - pozvánka

V utorok, 13. februára 2018 nám poslednú fašiangovú zábavu pripraví folklórna skupina zo Zborova nad Bystricou  tradičnou  „Obchôdzkou s Turoňom“.

Čítať ďalej…

08.02.2018 napísal dš

zzima

Zima sa s nami zahráva

Tohtoročná zima je veľmi vrtkavá, robí si s nami, čo chce. Chvíľu je tu, rýchlo odíde, no nie nadlho, vracia sa. V mesiaci január aspoň na chvíľu potešila všetky deti, keď celý kraj prikryla bielou snehovou perinou.

Čítať ďalej…