Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Kultúra

Jedľovina oslávila výročie s ocenením

25.07.2017 napísal dš

cena

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Na júlovom udeľovaní dvoch Cien mesta bol v popredí umelecký a kultúrny prínos. Už otvorenie slávnostného stretnutia bolo netradičné. V obradnej miestnosti mestského úradu bolo veselo, ľudové piesne zahrali a zaspievali členovia FS Jedľovina. Dôvodom tejto muziky bolo, že Cena mesta v roku 2017 putovala k Folklórnemu súboru Jedľovina pri príležitosti 60. výročia jeho založenia za mimoriadne zásluhy o zachovanie, šírenie a rozvoj ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Následne si z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela a jeho zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej prevzali plaketu Ceny mesta manželia Mgr. Pavol Kopták a Mgr. Štefánia Koptákova. Poslanci a mesto ocenili ich mimoriadne zásluhy o zachovanie a rozvoj folklórneho súboru Jedľovina a tým o zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Slávnosť bola ukončená srdečnými gratuláciami laureátom v troch cudzích jazykoch, lebo medzi prítomnými sa nachádzali i vzácni hostia z partnerských miesto z Francúzska, Poľska a Českej republiky.

 

 

Mgr. Pavol Kopták a Mgr. Štefánia Koptáková

dostali Cenu mesta za dlhoročnú reprezentáciu nášho mesta v oblasti kultúry, za aktívnu prácu s mládežou a deťmi, za zachovávanie našich národných folklórnych  tradícií.

V  roku 1980 sa Pavol Kopták stal členom Folklórneho súboru Jedľovina, o rok neskôr 1981 sa stala členkou i jeho budúca manželka Štefánia Koptáková. Folklór si obaja zamilovali, preto sa v roku 1995 stali vedúci FS Jedľovina, aby sa jeho činnosť zachovala a rozvíjala i naďalej. Obaja sú povolaním učitelia, preto im je práca s mládežou a deťmi veľmi blízka.

Okrem pravidelnej činnosti v súbore, ako sú nácviky tancov, pásiem, vstupov, celovečerných programov, sa venujú i iným aktivitám, ktoré sú spojené s folklórom.

Pavol Kopták svoje umelecké sklony uplatňuje vo svojich remeselných zručnostiach a pre súbor vyrába z kože krpce, opasky, biče, z kovu - pracky, blanciare, opravuje a vyrába hudobné nástroje – basa, cimbal. Hrá na heligónke, s ktorou rozdáva radosť na mnohých akciách, sprevádza ženskú folklórnu skupinu FS Jedľovina. Reprezentuje naše mesto i ako umelecký kováč, v tomto roku už 8 krát navštívil družobné mesto Rive de Gier.

Štefánia Koptáková je umeleckým tvorcom a scenáristom programov FS, jej tvorivé nápady sme mohli vidieť i v celovečernom programe pri oslavách 60. výročia založenia FS Jedľovina. Od roku 1998 spolu s kolegyňou Mgr. Katarínou Jakubíkovou vedie detský folklórny súbor Nábrežníček, ktorý pracuje pri ZŠ Nábrežná a CVČ. Lásku k folklóru sa snaží vštepiť už tým najmenším deťom, aby ich získala pre prácu v súbore a rozvíjala ich tanečné a hudobné schopnosti v hravých choreografiách, ktorých je tvorcom. Pre oba súbory sa snaží zabezpečovať i krojový materiál, vyšíva autentické výšivky, stará sa a vyrába kroje. Prepojenosť ich činnosti sa stretáva i pri práci s deťmi Pavol Kopták im robí hudobný sprievod na heligónke.

Pod ich vedením FS Jedľovina aktívne pracuje už 22 rokov a šíri dobré meno nášmu mestu.

 

Folklórny súbor JEDĽOVINA počas 60. ročnej činnosti získal bohaté skúsenosti pri šírení národných a folklórnych tradícií. Vypracoval mnoho choreografii tancov, detských hier, pásiem, piesní a hudby. V súčasnosti má 55 členov, ktorí sú vo veku od 12 do 80 rokov, je to veľkou vzácnosťou, že nachádzame prepojenie troch generácií pri tak krásnej práci ako je šírenie a uchovávanie folklóru. Členovia pracujú v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke.

Vo svojom programe spracúva hlavne rodné Kysuce, ale nezabúda ani na ostatné folklórne oblasti Slovenska. V súčasnosti má v repertoári tance a pásma z Kysúc, Suchej hory, Ždiaru, Zemplínu, Šariša, Gemeru, Liptova, Horehronia, Myjavy a Podpoľania. Veľký úspech majú i tradičné zvykoslovia: Veľkonočná šibačka, Fašiangová veselica v maskách spojená s pochovávaním basy, Odobierka a svadobné čepčene nevesty, Stavanie májov atď.

Súčasťou folklórneho súboru je i ženská spevácka skupina, ktorú vedie Erika Mičkyová, svojou činnosťou zachytáva krásy ľudových spevov a zvykov v pásmach: Na lúkach, Posedenie u tetky Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Na potoku, Fašiangy. V podaní ľudovej hudby pod vedením MUDr. Michala Studeného znejú melódie piesní do rezkého tanca alebo i na počúvanie z Kysúc, Detvy, Suchej hory, Terchovej, Šariša, Horehronia a iné. Autentické ľudové piesne a hudbu sa snažia zachovať sólisti súboru, či už pri hre na heligónke, píšťale alebo fujare.          

Svojim programom sa folklórny súbor predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, na významných medzištátnych stretnutiach, na stretnutiach zahraničných Slovákov, na Dňoch slovenskej kultúry, Medzinárodných folklórnych festivaloch: v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Čechách,  Chorvátsku, Srbsku a Čiernej Hore, Portugalsku, Francúzsku a Španielsku. Zúčastňuje sa významných medzinárodných folklórnych festivalov na Slovensku napr. Folklórny festival Východná, Jánošíkove slávnosti v Terchovej, Goralské slávnosti v Skalitom,  Zuberec a iné.

Svojim programovým blokom sa zúčastňuje oblastných, krajských prehliadok. Získal ocenenia za dramaturgiu na celoslovenskej súťaži Martina Senku v Dubnici nad Váhom. Pravidelne svojim programom obohacuje rôzne podujatia nášho mesta.

Späť

Najnovšie

18.11.2017 napísal dš

LEBO

Legománia v MŠ

Dňa 4.11.2017 bol vyhlásený Deň materských škôl, a preto už po druhýkrát kolektív MŠ Litovelská pozval kamarátov z druhých MŠ na podujatie s názvom Legománia.

Čítať ďalej…

16.11.2017 napísal dš

starkym

Venované dedkovi a babke

Jesenné lístie sa mení na krásnu paletu farieb. Strieborné nitky babieho leta poletujú nad nami. Blíži sa najkrajšie obdobie v roku a preto viac ako iné dni máme v úcte našich starkých.

Čítať ďalej…

10.11.2017 napísal dš

ms

Podujatia v MŠ Litovelská

Do škôlky zavítali starí rodičia detí i známy hudobník Zahrajko.

Čítať ďalej…

08.11.2017 napísal dš

rodicia

Starí rodičia a vnuci

S októbrom a príchodom jesene je už neodmysliteľne spojený Mesiac úcty k starším.

Čítať ďalej…

07.11.2017 napísal dš

tyzden

Týždeň zdravej výživy v ZŠ Dolinský potok

Kde sa len pozrieme, všade vidíme a čítame o zdravom životnom štýle. Ani naša základná škola nebude predsa výnimkou. Každoročne pripravuje žiacky parlament v spolupráci s koordinátorkou environmentálnej výchovy Týždeň zdravej výživy.

Čítať ďalej…

02.11.2017 napísal dš

sos

SOŠ strojnícka získala 1. miesto na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

V dňoch 19. a 20. októbra sa uskutočnil v Košiciach 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem (CF) krajín V 4. Veľtrh bol zameraný na prezentáciu fiktívnych cvičných firiem, ktoré fungujú na odborných stredných školách s ekonomickými odbormi.

Čítať ďalej…

31.10.2017 napísal dš

keramika

Jeseň v keramike

Akciu s názvom „Jeseň v keramike“ organizovalo Centrum voľného času.

Čítať ďalej…

29.10.2017 napísal dš

aktivity

Jesenné aktivity detí MŠ na Ulici 9. mája

V mesiac september, október, kedy sú ovocné záhrady plné ovocných stromov a dobrej úrody, vtedy je správny čas sa s deťmi rozprávať o tomto zdroji plného vitamínov.

Čítať ďalej…

27.10.2017 napísal dš

pernikarka

Zážitkové čítanie v knižnici

V rámci projektu Zážitkové čítanie v knižnici, ktorý je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávne kraja sa v knižnici konalo stretnutie s vílami i pernikárkou.

Čítať ďalej…