Kultúra

Ako sme oslávili Deň Zeme v Materskej škole na Ulici 9. mája

05.05.2018 napísal dš

den zeme

Deň Zeme je v  modernom poňatí chápaný ako ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Každoročne si ho široká verejnosť takmer na celom svete pripomína 22. apríla. V našej materskej škole sme sa však tejto problematike – teda životnému prostrediu a jeho skrášľovaniu venovali takmer celý mesiac apríl. Samozrejme, veku primeraným spôsobom sa aktívne zapájali aj deti. Tie najmenšie priamym pozorovaním, ale tie staršie 4, 5, 6 ročné aj praktickými činnosťami. Pomáhali učiteľkám pri vysádzaní muškátov, deti 8. triedy v rámci plnenia cieľov pestovateľského krúžku aj samostatne, pod vedením učiteľky sadili predpestované muškáty do okenných válovcov, pomáhali upravovať skalku. Dňa 12. apríla sme na školskom dvore usporiadali podujatie pod názvom: „Plníme ciele environmentálnej výchovy, chránime životné prostredie“. Deti sa učili rôznymi environmentálnym i hrami nie len separovať odpad, ale tiež pochopiť jeho recykláciu:

• separovali odpad naschvál rozhádzaný  podľa materiálu do kontajnerov príslušnej farby.
• tkali koberec z nastrihaných pásov z igelitových tašiek,
• triafali guľou vyrobenou z igelitov do kolkov z plástových fliaš,
• stavali stavby z tetrapakových škatúľ od mlieka, či džúsov,
• na baliaci papier výtvarne stvárňovali prírodu.
Po skončení hier, ktoré ich veľmi zaujali, hračky z odpadového materiálu separovali.
19. apríla, v spolupráci s riaditeľom Údržby mesta p. Michalom Poštekom nám jeho zamestnanci vysadili okrasnými kríkmi živý plot. Do prijatia sadeníc sa Údržba mesta postará aj o ich zalievania vlastnou mechanizáciou. Tie nám bezplatne zabezpečila Ing. Daniela Kočišová z Odboru životného prostredia. Aj do tejto činnosti boli deti primerane zainteresované. Pozorovali prácu ľudí aj stroja a odnášali ľahšie kamene, korene stromov a konáriky z výkopu ku kontajnerom. Zamestnanci mesta na verejno - prospešných prácach vyčistili a vydezinfikovali pieskovisko po zimnej sezóne a odviezli všetok prírodný odpad po výkopových a čistiacich prácach. Samotný Deň Zeme sme si pripomenuli v piatok 20. apríla taktiež pre deti zaujímavou aktivitou. Už niekoľko rokov spolupracujeme so záhradníkom p. Pavlom Maračkom, ktorý nám vždy na Deň Zeme prinesie ozdobný krík, alebo stromček a za asistencie niektorých „malých záhradníkov“ z našej MŠ ho zasadí v priestoroch záhrady. Tento rok sme zasadili v skalke dva ibišteky. Deti tiež pozorovali jeho prácu pri obstrihávaní smrekov pred vstupom do materskej školy, hrabali ostrihané konáriky a zametali chodník, samozrejme pod dozorom učiteliek. Nakoniec sme spoločne vyzbierali všetok odpad v priestoroch našej záhrady, ale aj v jej najbližšom okolí. Spomínanými aktivitami sme zážitkovým učením plnili ciele výchovno – vzdelávacích oblastí „Človek a príroda“, „Človek a svet práce“, ktoré sú úzko spojené s cieľmi environmentálnej výchovy a s cieľmi projektu „Adamko hravo zdravo“. Na záver chceme poďakovať p. Michalovi Poštekovi, riaditeľovi Údržby mesta a jeho zamestnancom, Ing. Daniele Kočišovej z Odboru životného prostredia a p. Pavlovi Maračkovi za spoluprácu. Aj vďaka nim sú deti z našej MŠ obohatené o nové užitočné poznatky a zážitky.
Za kolektív MŠ V. Trúchla, uč.

Späť

Najnovšie

22.05.2018 napísal dš

ZAPIS PRVAKO

Čitateľský strom sa zazelenel

ar je zjavná už v celej prírode. Zeleň vidno na každom kroku. Aj v knižnici sa zazelenal strom čitateľov vďaka prváčikom, ktorí si prišli prevziať svoje prvé čitateľské preukazy a zároveň osvedčenie gurmána čitateľského fachu.

Čítať ďalej…

21.05.2018 napísal dš

den matiek

V MŠ na Ulici 9. mája sme oslávili Deň matiek

S najkrajším mesiacom v roku sa spája aj sviatok Dňa matiek, kedy oslavujeme naše mamy, staré mamy a za ich dobrotu, láskavosť, obetavosť im vyjadrujeme vďaku.

Čítať ďalej…

20.05.2018 napísal dš

koncert

Pozvánka na benefičný koncert

Regionálne centrum autistov v Žiline pod záštitou Domu odborov v Žiline Vás pozýva na charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční dňa 23. mája 2018 o 18.00 hod. v priestoroch Veľkej scény Domu odborov v Žiline.

Čítať ďalej…

19.05.2018 napísal dš

maliarka

Úspešná maliarka zo ZŠ Rudina

Tak ako každý rok, tak i tento sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina a Základné ľudské právo na život. Túto súťaž organizuje Asociácia za život a rodinu.

Čítať ďalej…

18.05.2018 napísal dš

stavanie

Stavanie mája v CSS Kamence

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. V Centre sociálnych služieb Kamence si túto peknú tradíciu pravidelne zachovávame a pripomenuli sme si ju aj v pondelok 30. apríla.

Čítať ďalej…

17.05.2018 napísal dš

omša

Svätá omša na sviatok sv. Filipa a sv. Jakuba

Vo štvrtok 3. mája sa v spoločenskej miestnosti Centra sociálnych služieb Kamence uskutočnila tradičná svätá spoveď a svätá omša. Niesla sa v duchu dvoch apoštolov sv. Filipa a sv. Jakuba.

Čítať ďalej…

15.05.2018 napísal dš

ms

Škôlkári v lese

„Kedy tam už budeme?“ znela najčastejšie otázka detí z MŠ Litovelská v Kysuckom Novom Meste, keď sa dňa 27.4.2018 vybrali na turistickú vychádzku, ktorá bola plánovaná v rámci environmentálnej výchovy v apríli – mesiaci lesov.

Čítať ďalej…

14.05.2018 napísal dš

vesmir

Vesmír navštívil našu škôlku

Dňa 18.4. 2018 k nám do škôlky zavítali pracovníčky z Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Pripravili si pre predškolákov z 5., 6. a 1.A triedy zaujímavý program.

Čítať ďalej…

11.05.2018 napísal dš

maj

Stavaním mája sme privítali najkrajší mesiac v roku

Pred príchodom najkrajšieho mesiaca v roku sme v MŠ na Ulici 9.mája v Kysuckom Novom Meste postavili na školskom dvore máj, aby sme na sídlisku Kamence oživili tradície.

Čítať ďalej…

10.05.2018 napísal dš

klub magnus

Hlasujte za Klub Magnus

Projekt mestskej knižnice KNM sa v programe Vy rozhodujete, my pomáhame sa dostal do druhého kola, v ktorom už rozhodujú zákazníci predajní Tesco, teda i vy.

Čítať ďalej…