Adresa

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto

 

Námestie slobody 94

 

024 01  Kysucké Nové Mesto

Telefónny zoznam zamestnancov MsÚ