Kontakty

 

INZERCIA, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA DO SPOLOČENSKEJ KRONIKY: 

MESTSKÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Referát bytových a podnikateľských činností

č. dv. 14 (p. Viera Kublová)

Námestie slobody 94

024 01 Kysucké Nové Mesto

e-mail: viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 t.č.: 041/420 72 14

 

 

SPRAVODAJSTVO, PODUJATIA, AKTUALITY A INÉ PRÍSPEVKY

MESTSKÁ KNIŽNICA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

PhDr. Dušana Šinalová

Belanského 9

024 01 Kysucké Nové Mesto

e-mail: zvesti@kysuckenovemesto.sk

t.č.: 041/4212732, 0904744995

 

 

Viac infromácií o objednávaní inzerátov, spomienok a poďakovaní do mesačníka Zvesti KNM, formulár a cenník nájdete tu.