Komisia dotačná

Členovia: predsedovia všetkých odborných komisií MsZ

Mgr. Milan Slivka 
Ing. Ľubomír Golis
Ing. Mgr. Ondrej Holienčík
Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda
Ivan Poláček
 

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Komisia kultúry a športu

Predseda: Mgr. Milan Slivka 

Poslanci: Ing. Rudolf Drexler

Milan Palčisko

Neposlanci: Ing. Radoslav Bočej

Martin Paluch

Miroslav Piňák

Mgr. Michal Vlček

 

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Komisia finančná

Predseda: Ing. Ľubomír Golis

Poslanci: Mgr. František Šerík

Neposlanci: Emília Sovíková

Ing. Anna Holtánová

Ing. Vladimír Svrček

Ing. Janka Svrčková

Zlata Vnuková

 

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Komisia školstva a mládeže

Predseda: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík

Poslanci: Mgr. Daniel Bandura

Jozef Jakubík

Neposlanci: PaedDr. Emília Becová

Mgr. Jarmila Falátová

Mgr. Daniela Kafčáková

Mgr. Daniel Žák

 

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu

Predseda: Dušan Mičian

Poslanci: Ing. Igor Behúň

Ing. Vavrín Randa

Neposlanci: Mgr. Anna Damašková

Mgr. Ladislav Feiler

Mgr. Denisa Smreková

Paulína Vojčíková

 

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Komisia ochrany životného prostredia

Predseda: Ing. Marián Mihalda

Poslanci: Ing. Miloš Ševec, PhD.

Branislav Neslušan

Neposlanci: Martin Bíleš

Bc. Igor Macúš

Eva Neveďalová 

Miroslav Sloboda

 

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Komisia výstavby a územného rozvoja

Predseda: Ivan Poláček

Poslanci: Mgr. Matej Fabšík

Eva Hollá

Bc. Roman Stecher

Neposlanci: Štefan Kočiš

Pavol Papučík

Patrik Vároš

 

Zápisnice zo zasadnutí komisie: