Prihlásenie sa za čitateľa knižnice

Stručný popis:

Čitateľom Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto sa môže stať každý občan. Záujemca sa oboznámi s Knižničným a výpožičným poriadkom. Vyplní a podpíše prihlášku za čitateľa. Pri používateľovi do 15 rokov, vyplní a podpíše pihlášku za čitateľa do 15 rokov rodič alebo iný zákonný zástupca. Potrebné dokumenty z fondu knižnice si môže záujemca vyhľadať a rezervovať cez online katalóg http://opac.kysuckenovemesto.sk alebo na mailovej adrese: kniznica@kysuckenovemesto.sk

 

Legislatíva:

Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto

 

Tlačivá na stiahnutie:

Prihláška za čitateľa

Prihláška za čitateľa do 15 rokov

alebo využite službu predregistrácia

 

Vybavuje:

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto, Belanského 9

Kontakt: PhDr. Dušana Šinalová

Tel.:   041/ 4212732

mail: kniznica@kysuckenovemesto.sk 

 

Doba vybavenia:

1 deň

 

Poplatok:

  • členský poplatok:
  • dospelí: 3 €
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia, študenti, MD: 2 €
  • nezamestnaní: 1,80 €
  • právnická osoba (kultúrna, sociálna, vzdelávacia org.): zdarma
  • iná právnická osoba: 2,65€

Cenník tu.

Späť