Klub 75

Budova Denného centra Klub 75 na Belanského ulici je majetkom mesta Kysucké Nové Mesto. Jej správcom je Mestské kultúrno-športové stredisko KNM, ktoré sídli v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Priestory Denného centra Klub 75 sú poskytované bezplatne mestským neziskovým organizáciám a rôznym spolkom na realizovanie spoločných stretnutí, tiež na výstavy, schôdze, uskutočňuje sa tu aj pravidelný odber krvi pre dobrovoľníkov a mnohé ďalšie rôzne podujatia.


Denné centrum Klub 75 pravidelne využívajú tieto organizácie:

  • Senior Klub 75 (utorok, piatok v čase 14,00-16,00 hod.) Kontakt: Ing. Pavel Ďurina, CSc. 0904 659517 (koordinátor DC Klub 75), p. Bíleš 041/421 1945
  • Únia žien Slovenska (nepravidelne) Kontakt: p. Peťková 0904 198206
  • MO Matice Slovenskej (tretí štvrtok v mesiaci, v čase 14,00-16,00 hod.) Kontakt: p. Igazová 041/421 2694
  • Klub Skleróza multiplex (druhý štvrtok v mesiaci) p. Oľga Belková, 0902 785 900
  • ZO Telesne postihnutých civilizačnými chorobami (streda v čase 14,00-16,00 hod.) Kontakt: p. Tarábková 0907 104 997
  • Jednota dôchodcov Slovenska (streda v čase 14,00-16,00 hod.) Kontakt: p. Kubičková 0907 600737
  • Klub drotárov (pondelok v čase 17,00-19,00 hod.) Kontakt: p. Mgr. Škoríková 0908 932726

Štatút Denného centra Klub 75

Statut DC Klub 75.pdf Statut DC Klub 75.pdf (514.1 kB)