Určenie prenosného a trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii

Stručný popis:

 

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii v meste Kysucké Nové Mesto sa podáva písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50-1976 Z.z. v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácií (tlačivo)           
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Peter Smieško

Tel.: 041/420 41 82

Mail: peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť