Basketbal

CM

ČUHÁRSKE MAČETY Basketball Heroes From KNM

facebook: Čuhárske Mačety

web: (stránka zatiaľ vo výstavbe)

  

 

 

 

 

Radi Vás uvidíme:    

-        na tréningu vždy v piatok o 18:00 na ZŠ Clementisova (vchod od ihriska),

-        na tréningu vždy v nedeľu o 16:30 na ZŠ Nábrežná (vchod od tenisovej haly),

-        Letné tréningy prebiehajú na sídliskových novovybudovaných ihriskách po celom meste, nepravideľne, počas celého týždňa (na miesto vždy do predu upozornníme na našej web stránke alebo facebooku),

-        platí pre všetký vekové kategórie a pohlavia.